Prawa człowieka

Materiały do pobrania

"Działania antydyskryminacyjne w jednostkach Policji" - PDF do pobrania

"Praktyczny poradnik savoir - vivre wobec osób niepełnosprawnych" - PDF do pobrania

"Fundamental rights based police training" - PDF do pobrania

„Różni, ale równi. Prawo a równe traktowanie cudzoziemców w Polsce"  - PDF do pobrania

"Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych" - PDF do pobrania

Publikacja Biura Rzecznika Praw Dziecka "Ochrona przesłuchiwanych dzieci"  - PDF do pobrania

Publikacja Biura Rzecznika Praw Dziecka "Prawa dziecka - dokumenty Rady Europy" - PDF do pobrania

"Będę świadkiem w sądzie - poradnik dla dzieci i młodzieży" - PDF do pobrania

"Jestem pokrzywdzony przestępstwem. I co dalej? Informator dla pokrzywdzonego" - PDF do pobrania

"Handel kobietami - przewodnik dla ofiar i organizacji pomocowych" - PDF do pobrania

"Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013 - 2016" - PDF do pobrania

V Raport Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) w sprawie Polski - PDF do pobrania

Notatka MSZ nt. V Raportu ECRI w sprawie Polski - PDF do pobrania

Zalecenie nr 13 dot. ogólnej polityki ECRI w zakresie zwalczania antycyganizmu i dyskryminacji wobec Romów - PDF do pobrania

Konwencja w spr. likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet CEDAW - PDF do pobrania

Uwagi końcowe CEDAW dot. połączonego VII i VIII sprawozdania okresowego Polski - PDF do pobrania

Protokół Stambulski - podręcznik skutecznego badania i dokumentowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (przetłumaczony na język polski dokument przekazało MSZ; tłumaczenie przygotowano w ramach projektu "Response to Vulnerability in Asylum" 2012 - 2013, prowadzonego przez Przedstawicielstwo Regionalne Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców na Europę Centralną, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców) - PDF do pobrania

Uwagi końcowe Komitetu Praw Dziecka do trzeciego i czwartego sprawozdania Polski - PDF do pobrania

Informacja w zakresie działań podejmowanych przez RP w zw. z zaleceniami zawartymi w punktach 9, 10 i 13 Uwag końcowych Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej, przyjętych w dniu 21 lutego 2014 r. i 19 marca 2014 r. po rozpatrzeniu XX i XXI Sprawozdania z realizacji przez RP postanowień Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej - PDF do pobrania

Debaty o nienawiści - rozmowy o: nienawiści, dyskryminacji, nieufności Jana Nowaka-Jeziorańskiego w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich - PDF do pobrania

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w postępowaniach sądowych i przed innymi organami - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - PDF do pobrania

Poznaj swoje prawa do informacji o zarzutach karnych - PDF do pobrania

Rasizm. Walczę, nie milczę. (Racism. Say it to fight it.) - Zgłoś rasizm na Policję (Report racism to the Police) - Informacja w 9 językach (Information in 9 languages)

 

Filmy Agencji Praw Podstawowych UE dot. praw dziecka

1. Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku: twoje prawo do informacji 

2. Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku: twoje prawo do ochrony i pomocy prawnej

3. Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku: twoje prawa

4. Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku: twoje prawo do bycia wysłuchanym

 

Powrót na górę strony