Struktura KWP w Łodzi - Policja Łódzka

Struktura KWP w Łodzi

Struktura KWP w Łodzi

Komendant
Wojewódzki
Policji
w Łodzi
Wydzial
Kontroli
Zespół
Prawny
Wydział
Kadr
i Szkolenia
Wydział
Komunikacji
Społecznej
Wydział
Finansów
Wydział
ds. Ochrony
Informacji
Niejawnych
Stanowiska
Samodzielne
Wydział
Psychologów
Stanowisko
Samodzielne
do Spraw
Audytu Wewnętrznego
Zespół
Prasowy
Kapelan
I Zastępca
Komendanta
Wojewódzkiego Policji
w Łodzi
Wydział
Kryminalny
Laboratorium
Kryminalistyczne
Wydział
Dochodzeniowo
-Śledczy
Wydział do
Walki
z Korupcj¹
Wydział do
Walki
z Przestepczoscią
Gospodarczą
Wydział
Wywiadu
Kryminalnego
Wydział do
Walki
z Cyberprzestępczoscią
Wydział do
Walki
z Przestepczoscią
Narkotykową
Wydział
Techniki
Operacyjnej
Wydział
ds. Zwalczania
Przestêpczosci
Pseudokibiców
Zespół
ds. Przestepstw
Niewykrytych
Zastępca
Komendanta
Wojewódzkiego Policji
w Łodzi ds. prewencji
Wydział
Łącznosci
i Informatyki
 
Wydział
Gospodarki
Materiałowo
Technicznej
 
Wydział
Inwestycji
i Remontów
 
Wydział
Transportu
 
Sekcja do spraw
Funduszy pomocowych
z Zamówień Publicznych
 
Zastępca
Komendanta
Wojewódzkiego Policji
w Łodzi ds. logistyki
Wydział
Prewencji
Oddział
Prewencji
Policji
Wydział
Ruchu
Drogowego
Samodzielny
Pododdział
Antyterrorystyczny Policji w Łodzi
Sztab
Policji
 
Wydział
Postepowań
Administracyjnych
Wydział
Konwojowy