Struktura KWP w Łodzi

Struktura KWP w Łodzi

Komendant
Wojewódzki
Policji
w Lodzi
Wydział
Kontroli
Zespól
Prawny
Wydział
Kadr
i Szkolenia
Wydział
Doboru
Wydział
Komunikacji
Społecznej
Wydział
Finansów
Wydział
Bezpieczeństwa
Informacji
Stanowiska
Samodzielne
Wydział
Psychologów
Stanowisko
Samodzielne
do Spraw
Audytu Wewnętrznego
Zespół
Prasowy
Kapelan
Zespół
ds. Bezpieczenstwa
i Higieny Pracy
I Zastępca
Komendanta
Wojewódzkiego Policji
w Łodzi
Wydział
Kryminalny
Laboratorium
Kryminalistyczne
Wydział
Dochodzeniowo
-Śledczy
Wydział do
Walki
z Korupcja
Wydział do
Walki
z Przestepczoscią
Gospodarczą
Wydział
Poszukiwań
i Identyfikacji
Osób
Wydział
Wywiadu
Kryminalnego
.
Wydział do
Walki
z Przestepczoscią
Narkotykową
Wydział
Techniki
Operacyjnej
Wydział
ds. Zwalczania
Przestepczosci
Pseudokibiców
Zespół
ds. Przestepstw
Niewykrytych
Zastępca
Komendanta
Wojewódzkiego Policji
w Łodzi ds. prewencji
Wydział
Łacznosci
i Informatyki
 
Wydział
Gospodarki
Materiałowo
Technicznej
 
Wydział
Inwestycji
i Remontów
 
Wydział
Transportu
 
Sekcja do spraw
Funduszy pomocowych
i Zamówien Publicznych
 
Zastępca
Komendanta
Wojewódzkiego Policji
w Łodzi ds. logistyki
Wydział
Prewencji
Oddział
Prewencji
Policji
Wydział
Ruchu
Drogowego
Samodzielny
Pododdział
Kontrterrorystyczny Policji w Łodzi
Sztab
Policji
 
Wydział
Postepowań
Administracyjnych
Wydział
Konwojowy
 
 
 
 
 

Wersja dostepna cyfrowo dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje sie TUTAJ

Powrót na górę strony