Struktura KWP w Łodzi - Policja Łódzka

Struktura KWP w Łodzi

Struktura KWP w Łodzi

Komendant
Wojewódzki
Policji
w Lodzi
Wydzial
Kontroli
Zespól
Prawny
Wydzial
Kadr
i Szkolenia
Wydzial
Komunikacji
Spolecznej
Wydzial
Finansów
Wydzial
ds. Ochrony
Informacji
Niejawnych
Stanowiska
Samodzielne
Wydzial
Psychologów
Stanowisko
Samodzielne
do Spraw
Audytu Wewnetrznego
Zespól
Prasowy
Kapelan
Zespól
ds. Bezpieczenstwa
i Higieny Pracy
I Zastepca
Komendanta
Wojewódzkiego Policji
w Lodzi
Wydzial
Kryminalny
Laboratorium
Kryminalistyczne
Wydzial
Dochodzeniowo
-Sledczy
Wydzial do
Walki
z Korupcja
Wydzial do
Walki
z Przestepczoscia
Gospodarcza
Wydzial
Wywiadu
Kryminalnego
Wydzial do
Walki
z Cyberprzestepczoscia
Wydzial do
Walki
z Przestepczoscia
Narkotykowa
Wydzial
Techniki
Operacyjnej
Wydzial
ds. Zwalczania
Przestepczosci
Pseudokibiców
Zespól
ds. Przestepstw
Niewykrytych
Zastepca
Komendanta
Wojewódzkiego Policji
w Lodzi ds. prewencji
Wydzial
Lacznosci
i Informatyki
 
Wydzial
Gospodarki
Materialowo
Technicznej
 
Wydzial
Inwestycji
i Remontów
 
Wydzial
Transportu
 
Sekcja do spraw
Funduszy pomocowych
z Zamówien Publicznych
 
Zastepca
Komendanta
Wojewódzkiego Policji
w Lodzi ds. logistyki
Wydzial
Prewencji
Oddzial
Prewencji
Policji
Wydzial
Ruchu
Drogowego
Samodzielny
Pododdzial
Kontrterrorystyczny Policji w Łodzi
Sztab
Policji
 
Wydzial
Postepowan
Administracyjnych
Wydzial
Konwojowy